سلسله مباحث در باب زنان و خانواده2

 

 بدون خانواده‌هاى خوب، امکانپیشرفت نیست. پس خانواده لازم است.

 حالا نقض نشود که شما میگوئید در غرب خانوادهنیست، پیشرفت هم هست. آنچه که امروز در ویرانى بنیاد خانواده در غرب روزبه‌روزبیشتر دارد نمودارهایش ظاهر می شود، اینها اثرش را خواهد بخشید؛ هیچ عجله‌اى نبایدداشت.

 حوادث جهانى و حوادث تاریخى اینجور نیست که زودبازده و زوداثر باشد؛

 اینهابتدریج اثر خواهد گذاشت؛ کمااینکه تا حالا هم اثر گذاشته. آن روزى که غرب به اینپیشرفتها دست پیدا کرد، در آنجا هنوز خانواده سر جاى خودش بود؛ حتّى مسئله‌ى جنسیتبا همان رعایتهاى اخلاقىِ جنسى - البته نه به شکل اسلامى، بلکه به شکل خاص خودش - وجود داشت.

 اگر کسى با معارف غربى آشنا باشد، هم در اروپا و هم بعداً در آمریکا اینرا مى‌بیند و مشاهده میکند.

این مسئله‌ى رعایتهاى اخلاقىِ دو جنس نسبت به یکدیگر،مسئله‌ى حیا، پرهیز از تهمت، اینها چیزهائى بود که آن روز وجود داشت. اینبى‌بندوبارى‌ها و اباحیگرى‌ها بتدریج در آنجا به وجود آمده. آن روز یک زمینه‌هائىفراهم شد و به اینجا رسید. وضع امروز هم فرداى بسیار تلخ و سختى را براى آنها رقممیزند. این هم جهت دوم.

 

جهت سوم هم این است که در این سى و دو سال،مسئله‌ى زن از نظر جبهه‌ى دشمنان ما، در یکى از بالانشینهاى جدول اعتراضها به ماست. از اول انقلاب روى مسئله‌ى زن تکیه کردند، به ما اعتراض کردند، در ردیف تروریسم ودر ردیف نقض حقوق بشر قلمداد کردند، هنوز هیچ خبرى هم نبود. معلوم هم نبود کهجامعه‌ى اسلامى با جنس زن چه کار خواهد کرد.

آنها شروع کردند که: اسلام علیه زناست، اسلام چنین است. البته این مسئله تا امروز هم ادامه دارد.

 

خب،.....

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
مهاجر غریب

صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمة الزهراء فاطمیه که فرا می رسد دوباره «محرم» با تمام لحظه های داغدارش زنده می شود و در هر روز غربت خاموشی یک ستاره تکرار می شود. سلام بزرگوار.. ممنون از حضورتون یاحق

جامعه شناس مسلمان

بله اثرش را خواهد گذاشت..... آرزوی موفقیت شما در روشن نمودن این مسئله ی مهم....