...........

 

فکر قاصر

              هواهای نفسانی

                                    می شود:

                                                   بدعت گذاری.............

 

/ 1 نظر / 18 بازدید